ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมคืออะไร? มีสินค้ากี่ประเภท?

ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม คือ ตลาดที่มีการซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้า จัดจำหน่าย ให้เช่า หรือจัดส่งให้กับผู้ซื้อรายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าต่างๆ ทั้งเหล็ก อะลูมิเนียม ยาง เป็นต้น ซึ่งความแตกต่างของสินค้าอุปโภคและบริโภคนั้นจะต่างกับสินค้าอุตสาหกรรมคือสินค้าที่จะนำไปใช้ในการผลิตต่อไปทำให้สินค้าอุตสาหกรรมจำเป็นที่จะต้องมีการตัดสินใจอย่างดี โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของสินค้า ราคา และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหลัก

สินค้าอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง?

โดยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถแบ่งประเภทออกได้ทั้งหมด 6 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน นั่นคือ

  • สินค้าถาวรวัตถุ สำหรับสินค้าประเภทนี้จะเป็นสินค้าที่ต้องมีความคงทนถาวร ต้องมีการลงทุนและมีมูลค่าสูง ไม่ว่าจะเป็น สิ่งปลูกสร้างต่างๆ อาคารสำนักงาน โรงงาน โรงไฟฟ้า สายพานการผลิต ไปจนถึงเครื่องจักร เป็นต้น
  • วัตถุดิบ ต้องบอกว่าวัตถุดิบที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมคือสินค้าที่เกิดจากธรรมชาติที่จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในกระบวนการการผลิตต่างๆ ทั้งพืช สัตว์ เป็นต้น
  • เครื่องมือที่ใช้อำนวยความสะดวกในการผลิต หรือเครื่องมือประกอบ เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในโรงงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือช่าง แม่แรงยกของ ไปจนถึงเครื่องมือลำเลียง เป็นต้น
  • วัสดุประกอบ สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมประเภทนี้คือสินค้าที่ผ่านกระบวนการการผลิตมาเรียบร้อยแล้ว และเป็นชิ้นงานที่จะเตรียมตัวสู่กระบวนการการผลิตเพื่อประกอบเป็นสินค้า เช่น ชิ้นส่วนของยานยนต์ก่อนจะนำไปประกอบเป็นรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะนำไปประกอบเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์
  • วัสดุใช้สอยสิ้นเปลือง เช่น โฟมกันกระแทก บับเบิลกันกระแทก เทปกาว กระดาษ เป็นต้น
  • บริการอุตสาหกรรม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น บริการติดตั้ง บริการซ่อมแซม บริการให้คำปรึกษา 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0